Kursbuch

Beste Freunde B1/2 Kursbuch

Deutsch for kinder

Yazar Adı

Hueber

608,00

Beste Freunde  ortaokul öğrencilerine yöneliktir.

Ders kitabı ve Çalışma kitabı , her biri iki ders içeren beş modülün zaman çizelgesidir. Öğrenme materyali, kendi kendine keşfedilen, eğlenceli gramer alıştırmalarıyla (örneğin, çıkartmalı alıştırmalar, bulmacalar) derinleştirilir. Her dersin sonunda resimli öğrenme kelime dağarcığı içeren bir sayfa vardır. Her modül, öğrencilerin ilerlemelerini / bilgilerini kontrol edebilecekleri bir öz değerlendirme sayfasıyla sona erer.